Kategorie produktów

Masz pytania?

Krew utajona w kale

Inne nazwy: FOB, Badanie kału na obecność krwi utajonej, badanie kału na krew utajoną,  Test na krew utajoną w kale (ang. FOBT, hemoccult), rozmaz z kału (metoda gwajakolowa), immunochemiczny test na krew utajoną w kale

Co to jest? Test na krew utajoną umożliwia wykrycie obecności krwi (hemoglobiny) w kale. W warunkach prawidłowych do przewodu pokarmowego nie przedostaje się wystarczająco dużo krwi, żeby test był dodatni, albo żeby stolce miały krwisty lub czarny, smolisty wygląd. Jakakolwiek wykrywalna ilość krwi wydalana z kałem jest niepokojącym objawem i wymaga dalszych badań.
Dodatni wynik badania kału na krew utajoną oznacza, że u pacjenta wystąpiło krwawienie do przewodu pokarmowego. Powodem krwawienia może być choroba wrzodowa, uchyłkowatość jelit, krwawiące polipy, choroby zapalne jelit, guzki krwawnicze (hemoroidy), krwawienie z dziąseł lub z nosa (i połknięcie krwi), a także łagodne i złośliwe nowotwory. Jakakolwiek tkanka (np. polip lub guz), która wystaje do światła jelita, może zostać naruszona przez przemieszczające się wzdłuż jelita masy kałowe i może przejściowo krwawić. Takie niewielkie krwawienie często jest pierwszym, a czasem jedynym wczesnym objawem raka jelita grubego, dlatego badanie kału na krew utajoną jest wartościowym testem profilaktycznym.
Metoda immunochemiczna (FOB) – wykorzystuje przeciwciała przeciwko ludzkiej hemoglobinie w celu wykrycia krwi w kale.
Zaleca się wykonanie testu w co najmniej trzech próbkach kału pobranych w różnych dniach. Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Walki z Rakiem nie zaleca wykonywania pojedynczego testu łącznie z badaniem per rectum w gabinecie lekarskim, ponieważ może on nie być wystarczająco czuły, aby wykryć nowotwór. Zaleca się wykonanie FOB w warunkach domowych, ponieważ oznaczenia w próbkach kału pobranych w trzech różnych dniach zwiększają szansę na wykrycie raka. Oprócz tego zaleca się, aby osoby, które wybiorą tę metodę poddawały się badaniom przesiewowym co roku.

Cel badania Badanie przesiewowe w kierunku wykrycia raka jelita grubego (okrężnicy). Badanie umożliwia wykrycie krwawienia z przewodu pokarmowego, które może być objawem raka jelita grubego. Jeśli uda się wykryć nowotwór, zanim zaatakuje okoliczne tkanki i da przerzuty, szansa skutecznego leczenia jest znacznie większa. Dodatni wynik badania kału na krew utajoną nie oznacza rozpoznania raka jelita grubego; do ustalenia źródła krwawienia są konieczne inne badania. Przyczyną pojawienia się krwi w kale mogą być inne choroby przewodu pokarmowego.
Dodatkowym zastosowaniem badania kału na krew utajoną jest poszukiwanie przyczyn niedokrwistości (anemii), która może być spowodowana, na przykład krwawieniem z wrzodu żołądka lub dwunastnicy. Lekarz może zlecić takie badanie u pacjentów z objawami niedokrwistości, np. ogólnym osłabieniem, z niskim hematokrytem lub niskim stężeniem hemoglobiny, albo z krwawymi lub ciemnymi stolcami.
Kto i kiedy powinien się badać Zgodnie z rekomendacją Towarzystw Onkologicznych powinno być wykonywane raz w roku u osób powyżej 45 roku życia. Większość osób badanych nie ma żadnych objawów. Wykonuje się je też przypadku takich objawów, jak krwawe lub ciemne, smoliste stolce.